17 Ocak 2013 Perşembe

ÜZÜLME


"Kaybolan Yusuf döner gelir Kenan'a;
Üzülme.
Bir gün döner hüzünler kulübesi gül bahçesine;
Üzülme.


Ey gamlı gönül;
İyileşirsin nasıl olsa.
Getirme aklına kötü şeyler.
Bu perişan başın da gelir hale yola,
Üzülme.


Ey güzel sesli bülbül;
devam edersen çimen tahtında kalmaya,
yine başına çiçekten güneşlik takarsın;
Üzülme.

Şu kısa ömrümüzde felek
dönmezse bir iki gün muradımızca,
gerçekleşmezse arzularımız,
devam etmez ya bu hep böyle;
üzülme.


Umutsuzluğa kapılırım deme!
Gayb âleminin sırlarını bilmiyorsun çünkü.
Perde arkasında,
nice gizli oyunlar var.
Üzülme.


Hey gönül;
söküp götürse de yokluk seli varlığımızı,
Üzülme.
Nuh gibi kaptanın var;
Üzülme.
Batarsa deve dikenleri her yanına
Giderken Kâbe yolunda
Üzülme.

Olsa da konak yerleri tehlikeli,
Olsa da menzilin uzak,
bitmeyen yol yok,
Üzülme.


Bir yanda dosttan ayrılığın acısı,
Bir yanda rakîbin rahatsız edişleri.
Biliyor bunların tümünü
halleri değiştiren Tanrı.
Üzülme.


Ey Hâfız,
Düşmüyorsa dilinden dua, Kur'ân,
Çekilmişken fakr köşesine, halvete,
gerçekleşecek arzuların;Üzülme,
üzülme,
üzülme. ,
              Hafız  şirazi
9 Ocak 2013 Çarşamba

penceremde yağmur....         Dün  gece yağan yağmurdan camdan bakan arap kızının nasibine de bir kaç damla düştü hani meleklerin yeryüzüne indirdiklerinden.......

Bir dua...

             Gönlüme  huzur , sekinet  ve  saadet  bağışla... İşte ben senin lütuf ve  iyiliğini bekleyen  muhtaç kulunum..Ey  benim mevlam  eğer  bu  vakitte yarattıklarından  birine  lütufta  bulunacaksan  ve  tecellilerinden  tekrar  tekrar  gelen bir  ikramla  herhangi  bir  kuluna  cömert davranacaksan,   Ey  alemlerin     Rabbi  Efendimiz Muhammed  Mustafa  (sav)'e  ve  ehli  beytine  salat  eyle...Zenginliğin ve ihsanınla  bana  cömertçe  bağışlar  ihsan eyle....Ey  kendisini  zikredeni   unutmayan,   kendisine  dua edeni  boş  çevirmeyen  Allah'ım...(amiin)